Promocja urządzeń ADAS

Promocja urządzeń do kalibracji systemów ADAS firmy BOSCH.

Każdy klient, który w okresie obowiązywania promocji 01.04.2020 - 31.08.2020* zakupi jeden z wybranych zestawów ADSAS w cenie urządzenia otrzyma dedykowane SZKOLENIE dla wybranego urządzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Broszura promocyjna

 Tablice kalibracyjne