Instalacje sprężonego powietrza

* Imię i Nazwisko / Firma:
* Adres do korespondencji:
* Adres Inwestycji:
* Osoba kontaktowa:
* Tel.kontaktowe (Stacjonarny/Fax/Komórka):
Fax:
* E-mail:
Nr.klienta:
1. Jakiej mocy kompresor będzie zasilał instalację (w przypadku kilku kompresorów podać łączną moc):
2. Jaka będzie łączna długość ringu (linii głównej) – obwód pomieszczenia/lub pomieszczeń:
3. Miejsce wykorzystywania instalacji
a) Warsztat mechaniczny :

b) wulkanizacja:

c) Lakiernia:

d) Urządzenia CNC:

e) Inny :
4. Ilość punktów poboru powietrza pod
a) Narzędzia pneumatyczne (filtro-reduktor + naoliwiacz) - podaj ilość:
b) Pistolety lakiernicze (filtro-reduktor + mikrofiltry) - podaj ilość:
c) Podnośniki kolumnowe - podaj ilość:
d) Wyważarki / montażownice - podaj ilość:
e) Urządzenia CNC - podaj ilość:
f) Inne (podać jakie oraz ilość):
5. Wymiary budynku
a) Długość całkowita pomieszczeń z instalacją (m):
b) Szerokość całkowita pomieszczeń z instalacją (m):
c) Wysokość montażu ringu (linii głównej) (m):
6. Materiał, z którego wykończona jest wewnętrzna storna ścian pomieszczeń z instalacją:
d) inne (podać jakie):

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. Swoimi zgodami marketingowymi możesz zarządzać pod adresem: rodo.intercars.eu.