Ankieta – stacja kontroli pojazdów

Imię:
Nazwisko:
Telefon:
Mail:
Adres – kod ; miasto:
Ulica ; nr:
1. Rodzaj skp:
• Okręgowa (oskp)
• Podstawowa (pskp)
• Nie określam – w zależności od wymogów

2. Posiadam działkę
proszę o podanie wymiarów działki:
długość działki:
szerokość działki:
dostępne media:
• prąd:
• woda:
• kanalizacja:
na działce można wyznaczyć:
dla pskp – 4 miejsca parkingowe dla samochodów o dmc do 3.5 oraz zewnętrzne stanowisko do badania hałasu – 8,5m x 10,5m utwardzone :
Tak
Nie

dla oskp – 4 miejsca parkingowe dla samochodów o dmc do 3.5; 2 miejsca parkingowe dla samochodów o dmc pow 3.5 oraz zewnętrzne stanowisko do badania hałasu – 8,5m x 16,5m utwardzone:
Tak
Nie

3. Posiadam halę do zaadoptowania
proszę o podanie wymiarów hali:
długość hali:
szerokość hali:
czy stanowisko jest przejazdowe:
Tak
Nie

bramy:
szerokość bram:
wysokość bram:
kanał:
długość kanału:
szerokość kanału:

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.