1 z 2. ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE

Dane podstawowe:
Rodzaj wykonywanej działalności:
Główne oraz możliwe zastosowania (opis):

Opis wykonywanych prac:
Typ sprzątanego obiektu:
– jeśli wybrałeś inne z (Typ sprzątanego obiektu) wypełnij pole :
Miejsca występowania zabrudzeń:
– jeśli wybrałeś inne z (Miejsca występowania zabrudzeń) wypełnij pole:
Rodzaj zbieranych zabrudzeń:
– jeśli wybrałeś inne z (Rodzaj zbieranych zabrudzeń) wypełnij pole:
Szacunkowa ilość zbieranych jednorazowo zabrudzeń (kg) :
Całkowita powierzchnia do odkurzania (m2) :
Szacunkowy czas pracy odkurzacza na dobę (godz.):
Szacunkowy czas pracy odkurzacza w tygodniu (dni):
Utrudnienia mogące pojawić się podczas pracy (opis):
Przewidywane warunki pracy urządzenia:

Dostęp do mediów
Dostęp do sieci elektrycznej 1 fazowej :
Tak
Nie

Dostęp do sieci elektrycznej 3 fazowej:
Tak
Nie


Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.