1 z 2. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Dane podstawowe:
Rodzaj wykonywanej działalności:
Główne oraz możliwe zastosowania (opis):
Preferowany rodzaj urządzenia:

Opis wykonywanych prac:
Miejsca występowania zabrudzeń:
– jeśli wybrałeś inne z (Miejsca występowania zabrudzeń) wypełnij pole:
Rodzaj i wielkość zabrudzeń :
Ilość mytych samochodów i maszyn (szt./dobę):
Wielkość czyszczonych powierzchni (podłoga, ściany, sufit) (m2):
Wymagany czas ciągłej pracy myjki (godz.):
Całkowity czas pracy myjki na dobę (godz.):
Ilość dni pracy urządzenia w tygodniu (dni):
Przewidywane warunki pracy urządzenia:

Dostęp do mediów
Dostęp do sieci elektrycznej 1 fazowej :
Tak
Nie

Dostęp do sieci elektrycznej 3 fazowej:
Tak
Nie

Inne źródło zasilania elektrycznego (opis):
Dostęp do wody z sieci wodociągowej :
Tak
Nie

Inne źródło zasilania w wodę (opis):

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).

Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości).

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.