Regulaminy

Sprzedaż premiowa - Pakiet Klima 2018 25/06/2018

Regulamin Sprzedaży Premiowej : Promocja asortymentu Wyposażenia Warsztatów – Pakiet Klima 2018 (dalej “Regulamin”) 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest premiowanie asortymentu firmy Inter Cars – Wyposażenia Warsztatów Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars S.A. oraz filie Inter Cars S.A.. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzeda& ...

Promocje targowe 2017 Wyposażenie Warsztatów 03/09/2017

Akcja promocyjna ”Promocje Targowe 2017 Wyposażenie Warsztatów" Regulamin 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: a. Akcja promocyjna – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest zwiększenie sprzedaży grup produktów wytypowanych przez Organizatora. b. Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars SA. oraz filie Inter Cars S.A. c. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars. d. Uczestnik Akcji promocyj ...

Regulamin Promocji ATE Baner za 1 zł 26/05/2017

Regulamin Sprzedaży Premiowej : Baner ATE za 1 zł. (dalej “Regulamin”) 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest premiowanie asortymentu firmy ATE TEVES. Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars S.A. oraz filie Inter Cars S.A.. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars S.A. (zwana dalej „filia IC S.A.”). Uczestnik sprzeda& ...

Promocja prostowników Ctek 08/04/2017

Regulamin Sprzedaży Premiowej : Prostownik Ctek (dalej “Regulamin”) 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest premiowanie asortymentu firmy Ctek. Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars S.A. oraz filie Inter Cars S.A.. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars S.A. (zwana dalej „filia IC S.A.”). Uczestnik sprzedaży premio ...

Regulamin Promocji Atom Fluid 03/03/2017

Regulamin Sprzedaży Premiowej :  ATOM FLUID Płyn do urządzeń ultradźwiękowych 2017 (dalej “Regulamin”) 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: a.Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest premiowanie zakupu wybranego asortymentu. b.Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars S.A. oraz filie Inter Cars S.A.. c.Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars S.A. ...

Tygodniówki z Warsztatówki 01/04/2016

Akcja promocyjna ” Tygodniówki z Warsztatówki” Regulamin 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: a. Akcja promocyjna – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest zwiększenie sprzedaży grup produktów wytypowanych przez Organizatora. b. Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars SA. oraz filie Inter Cars S.A. c. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars. d. Uczestnik Akcji promocyjnej – ka ...

Regulamin serwisu. 01/01/2016

  REGULAMIN 1. INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/. 1.2. Użytkownik oraz każda in ...