Regulaminy

Regulamin Promocji Stacja klimatyzacji ClimfillProfi 16/08/2016

Regulamin Sprzedaży Premiowej : Stacja klimatyzacji ClimfillProfi (dalej “Regulamin”) 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest premiowanie asortymentu firmy Valeo. Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars S.A. oraz filie Inter Cars S.A.. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars S.A. (zwana dalej „filia IC S.A.”). Uczestnik sp ...

Regulamin Promocji Wózki narzędziowe 11/07/2016

Regulamin Sprzedaży Premiowej : Wózki narzędziowe (dalej “Regulamin”) 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: Sprzedaż premiowa – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest premiowanie asortymentu firmy Toptul, Sonic, Hans Tools, Sealey. Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars S.A. oraz filie Inter Cars S.A.. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars S.A. (zwana dalej „filia IC S.A.&r ...

Tygodniówki z Warsztatówki 01/04/2016

Akcja promocyjna ” Tygodniówki z Warsztatówki” Regulamin 1. WYJAŚNIENIE TERMINÓW: a. Akcja promocyjna – akcja przeprowadzana przez Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. na rzecz Inter Cars S.A., której celem jest zwiększenie sprzedaży grup produktów wytypowanych przez Organizatora. b. Sieć Inter Cars S.A. – sieć sprzedaży zorganizowana przez Inter Cars SA. oraz filie Inter Cars S.A. c. Filia Inter Cars S.A. – firma posiadająca aktualną umowę dystrybucyjną z Inter Cars S.A. i prowadząca sprzedaż na rzecz sieci Inter Cars. d. Uczestnik Akcji promocyjnej – ka ...

Regulamin serwisu. 01/01/2016

1.    INFORMACJE O SPÓŁCE 1.1.    Niniejszy Regulamin został sporządzony i jest stosowany przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-903 Warszawa, ul. Powsińska 64), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 8734, posiadającą NIP: 1181452946 oraz REGON: 014992887, pocztę elektroniczną info@intercars.com.pl oraz serwis internetowy http://www.intercars.com.pl/. 1.2.    Użytk ...