1 z 2. ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE

Dane podstawowe:
Rodzaj wykonywanej działalności:
Główne oraz możliwe zastosowania (opis):

Opis wykonywanych prac:
Typ sprzątanego obiektu:
– jeśli wybrałeś inne z (Typ sprzątanego obiektu) wypełnij pole :
Miejsca występowania zabrudzeń:
– jeśli wybrałeś inne z (Miejsca występowania zabrudzeń) wypełnij pole:
Rodzaj zbieranych zabrudzeń:
– jeśli wybrałeś inne z (Rodzaj zbieranych zabrudzeń) wypełnij pole:
Szacunkowa ilość zbieranych jednorazowo zabrudzeń (kg) :
Całkowita powierzchnia do odkurzania (m2) :
Szacunkowy czas pracy odkurzacza na dobę (godz.):
Szacunkowy czas pracy odkurzacza w tygodniu (dni):
Utrudnienia mogące pojawić się podczas pracy (opis):
Przewidywane warunki pracy urządzenia:

Dostęp do mediów
Dostęp do sieci elektrycznej 1 fazowej :
Tak
Nie

Dostęp do sieci elektrycznej 3 fazowej:
Tak
Nie