1 z 2. MYJKI WYSOKOCIŚNIENIOWE

Dane podstawowe:
Rodzaj wykonywanej działalności:
Główne oraz możliwe zastosowania (opis):
Preferowany rodzaj urządzenia:

Opis wykonywanych prac:
Miejsca występowania zabrudzeń:
– jeśli wybrałeś inne z (Miejsca występowania zabrudzeń) wypełnij pole:
Rodzaj i wielkość zabrudzeń :
Ilość mytych samochodów i maszyn (szt./dobę):
Wielkość czyszczonych powierzchni (podłoga, ściany, sufit) (m2):
Wymagany czas ciągłej pracy myjki (godz.):
Całkowity czas pracy myjki na dobę (godz.):
Ilość dni pracy urządzenia w tygodniu (dni):
Przewidywane warunki pracy urządzenia:

Dostęp do mediów
Dostęp do sieci elektrycznej 1 fazowej :
Tak
Nie

Dostęp do sieci elektrycznej 3 fazowej:
Tak
Nie

Inne źródło zasilania elektrycznego (opis):
Dostęp do wody z sieci wodociągowej :
Tak
Nie

Inne źródło zasilania w wodę (opis):